www.ekoprav.cz

Mapa stránek Tisk

Kontakt

EKOPRAV

Prodej - Servis


Podvinný mlýn 79/25
190 00, Praha 9

Tel.: 2 83 89 16 90
Email: ekoprav@ekoprav.cz
Servisní linka:
603 442 427

Drtit nebo lisovat umělé hmoty?

Koncem 90. let došlo u nás ke značnému rozšíření separovaného sběru, a to nejen ve velkých městech, ale i na venkově. Jedním z důvodů bylo jistě přijetí zákona o odpadech, ale současně i větší ekologická uvědo- mělost u příslušných městských a obecních úřadů a v neposlední řadě i rychle rostoucí poptávka po některých druzích druhotných surovin, jako je sběrový papír a plastový odpad.
 
Zároveň došlo během posledních let k silnému růstu cen pohoných hmot, což mělo za následek výrazné zdražení nákladů na přepravu těchto druhot- ných surovin. Z těchto důvodů je ekonomika recyklace sběrového papíru a zejména obalů z plastických hmot, jako jsou ku příkladu PET-lahve a PP- plasty a fólie, zcela závislá na vzdálenosti místa zpracování druhotného odpadu od jeho sběru a na způsobu manipulace, t.j. stupni jeho zhutnění před přepravou.
 
V zahraničí, zejména v západní Evropě a ve skandinávských zemích se použité nápojové obaly a fólie běžně lisují do velkých balíků o hmotnosti okolo 250-300 kg před jejich přepravou k finálnímu zpracovateli. Co se týče tzv. ‚tvrdých plastů‘ – termosetů- na bázi močovinoformaldehydové pryskyřice, používá se před přepravou takového typu odpadu jeho drcení v různých drtičích a doprava se realizuje většinou ve velkoobjemových žocích.
 
Podle zkušenosti předních světových výrobců hydraulických lisů je pro vytvo- ření kompaktního balíku z umělohmotného odpadu zapotřebí lisovací síly min 400 kN. Dalším kritériem volby vhodného typu lisu je zpracovávané roční množství odpadu. V tabulce 1 jsou uvedeny vhodné typy lisů pro lisování použitých obalů z plastů a obalových fólií.
 
Vhodné typy lisů pro lisování plastového odpadu
 
Množství lis.odpadu
t/rok: do 3.000
4.000-20.000
nad 20.000
Typ lisu:
vertikální
horizontální
horizontální
Obchodní označ.:
BRAMIDAN 4-X30
PRESONA LP40
PRESONA LP80
 
BRAMIDAN HDX-50
PRESONA LP50
PRESONA LP100
Lisovací síla, t:
35-50
 
10+80, 10+100
Spec.hmotn.kg/m3lis.balíku:
220
220
250
Velikost balíku,d x š x v /m/:
1,2x0,8x1,0
1,5x1,1x0,7
1,5x1,1x0,75
Hmotnost balíku v kg:
250
250
300

 

 
 
Za předpokladu, že standartní kamion má ložný objem cca 80 m3 a může pře- pravovat náklad o maximální hmotnosti 24 t, dosahuje jeho vytížení, při nalože- ní maximálního počtu 72 balíků o spec. hmotnosti 220 kg/m3, až 75% přepravní kapacity kamionu.
 
Obdobná úvaha platí i pro přepravu drceného odpadu z plastů ve velkoobjemových žocích o objemu 1,5 m3, při specifické hmotnosti odpadu 200 kg/m3 granulátu. Vytížení stejného typu kamionu dosahuje pouze 66% jeho přepravní kapacity.
 
K vytvoření uceleného obrazu o ekonomické efektivnosti přepravy plastického odpadu patří i výkupní ceny 1kg drceného odpadu a investice do velkoobjemo- vých žoků.
 
Podle dosavadních domácích i zahraničních zkušeností, je pro přepravu PE-fólie nejvýhodnější její lisování do balíků o hmotnosti 250 – 300 kg. Při recyklaci PET-lahví se ve Skandinávii používá lisování do balíků před vlastní dopravou ke zpracovateli a to většinou přímo u výrobce nápojů, viz tabulka 2. Nutno po- dotknout, že lisování lze použít i pro jiné druhy odpadu, jako je příkladně sběrový papír a lepenka, a tak je využití lisu mnohem větší než drtiče.
 
Informace o lisech fy PRESONA AB lisující výlučně PET-lahve:
 
Uživatel lisu Typ lisu Stát Místo Rok instalace
Trancycle AG LP40 EH1 Švýcarsko Zürich 1995
Watco LP50 VH2 Belgie Brussel 1995
Erich Constantin AG LP40 EH1 Švýcarsko Salgesch 1996
Soneville LP50 VH2  Belgie Welkenraedt 1996
Coca Cola AB LP40 EH1 Švédsko Stockholm 1996
Facon Bryggeriet AB LP40 EH1 Švédsko Falkenberg 1996
Van Gansewinkel LP50 EH2 Belgie Moeskroen 1997
Genissenschaft Migros LP50 VH2 Švýcarsko Schönbühl 1997
Genissenschaft Migros LP50 VH2 Švýcarsko Schönbühl 1997
Rivella AG LP40 EH1 Švýcarsko Rothrist 1998
Trancycle AG LP40 EH1 Švýcarsko Zürich 1998
Pripps Bryggerier AB LP40 EH1 Švédsko Stockholm 1998
Spendrups Bryggeri AB LP40 EH1 Švédsko Grängesberg 1999
Åbro Bryggeri AB LP40 EH1 Švédsko Vimmerby 1999
Coca-Cola AG LP40 EH1 Rakousko Vídeň 2001
 
 
 
Co se týče odpadů z termosetů, je drcení před jejich přepravou ke zpracovateli a doprava v pytlích/žocích, z technického i ekonomického hlediska výhodnější.
 
Firma EKOPRAV s.r.o. má zastoupení firem BRAMIDAN A/S a PRESONA AB na území České republiky a Slovenska.
 
Švédská firma PRESONA AB je světoznámým výrobcem horizontálních, velko- kapacitních, hydraulických lisů s automatickým vázáním, o výkonu 3 – 35 t/h. Pro lisování PET-lahví, vyvinula firma PRESONA AB speciální perforátor, který se může instalovat buď samostatně nebo přímo na násypku lisu.
 
Dánský výrobce vertikálních hydraulických lisů s ručním vázáním, firma BRAMIDAN A/S, patří k předním evropským výrobcům lisů a kompaktorů této kategorie.
 
V České republice zajišťuje EKOPRAV s.r.o. nejen prodej veškerého sortimentu výrobků výše uvedených firem, ale i jejich instalaci a uvedení do provozu u zákazníka, zaškolení obsluhy, záruční i pozáruční servis a prodej náhradních dílů.
 
Současně také provádí poradenskou činnost v oboru lisovací a drticí techniky.
 
 

edited by N.E.S.P.I